Guestbook


In this page, you can write in the guestbook in memory of Eran. You will find the form to do so at the bottom of the page. New messages are added at the top. You may browse through the pages, or press "All" to view all messages in one page.


Page: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 All


החברים - 5/12/2008
יצא לי לקרוא ציטוט של יוני נתניהו שחשבתי שמאוד יתאים לצטט לך היום:
אני מאמין שהחיים בעיקרם אינם אוסף השעות והימים בין לידתו של אדם למותו, אלא התוכן שאנו יוצקים לתוכם. הביטוי היותר חזק של היקום איננו זרימת הזמן לאורך חייו של אדם, אלא אוסף החותמות שהוא מטביע על הסובבים אותו מכח אישיותו ומעשיו - ואוסף החתימות שהעולם מטביע בו - דרך רגישותו ופתיחותו לגוונים היותר דקים של גילויי החיים.
כשאנו חושבים עלייך אנחנו מבינים שיוני צדק.
למרות שבילינו הרבה ביחד אני מבין שלא הזמן הוא שגרם לך להטביע חותם עמוק על כל כך הרבה אנשים, אלא האופי המיוחד שלך,התוכן שיצקת לזמן במחיצתך, הרגישות והפתיחות שלך לסובבים אותך
הם שהשפיעו עלינו כחברים שלך ובגלל זה אנחנו זוכרים ואוהבים.
מתגעגעים
החברים.


נטע לוין - 19/11/2008
היום לפני ארבע שנים.
התעוררתי הבוקר בתחושה מוזרה,
בכל בוקר אני מתעוררת לעוד יום במרוץ החיים... רצה.רצה... והנה חולף לו עוד יום.
אבל היום ההרגשה שונה -לפתע הרגלים לא רוצות להתרומם, הדופק מואץ מבלי כל מאמץ ..
אני כאן אבל לא כאן, חושבת על הזמן שחלף ואיפה היית היום.
עוצרת את המרוץ ונזכרת בך, באדם,בחיוך,בשמחת החיים ובכל הדברים הרבים שלמדתי ממך......
עד היום בכל ריצה אני לא עוצרת ב20 דק ותמיד ממשיכה ל30 ולפעמים שקשה אני נזכרת במה שהיית אומר לי וממשיכה לרוץ.
ערן,תדע שאני לא שכחתי.


דנה - 24/10/2008
לא מפסיקים לחשוב עליך ערן
לפעמים צריך משהו שיזכיר אז הנה היום הייתי בהלוויה של חבר שנהרג בצוקית בתאונה בקורס טיס.
הוא היה גולש קייט, ונזכרתי איך כל כך רצית שאני אלמד אותך קייט... כבר קבענו איזה יום בהרצליה אבל לא יצא בסוף... מי חשב אז שלא יהיו עוד הזדמנויות לעשות את זה.
אם תיפגשו שם למעלה אתה תתחבר אליו מיד, את שניכם היה אפשר לזהות במים בקלות- פשוט רואים חיוך גולש!


אורי עובדיה - 10/10/2008
למשפחת זולדן, לסבתא טובה וסבא ישראל ולכל הסובבים "למורשת ערן זולדן", באהבה ובערגה ותוגה. זה לא מקרה שיום הולדתך ויום הזכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים חלים כמעט בעת אחת. כיוון שלוחמים כמותכם שיצרו מורשת בחייהם הקצרים חרטו בליבנו לעולמים את הערך העליון להקריב את עצמנו לאהבת האדם לזולתו. וכפי שאביך שמוליק כתב בחנוכת חדר ההנצחה בבסיס פלסר"צ: "ערן, כמה חבל". זוכר, כל רגע, במשך כל ימות השנה, דוד "רומק"


נוי שיוו - 25/12/2007
בבית הספר סיפרו לנו עלייך המון דברים ,
איך שהיית מצליח בענפיי ספורט .
אני מאמינה למורות שמספרות עלייך את הדברים האלו ואפילו שאני לא מכירה אותך ...
אני מתגעגעת .


Page: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AllYour name (optional):


Retype the digits you see here: